Úvod do P5P
Popis systému Personalistika 5P
Ceník systému P5P a jeho modulů
Servis pro uživatele

Zpět na hlavní stránku
 

Firma Zdeněk Patera "5P" od roku 1991 roku vyvíjí a dodává databázový systém Personalistika 5P určený pro řízení lidských zdrojů velkých, středních i malých firem. Systém vznikal na základě objednávky firmy, kde manželka autora systému pracovala na personálním oddělení. Postupně bylo zakoupeno více než 100 instalací systému P5P a systém používají firmy po celé ČR. Nejčastějším uživatelem jsou firmy s 200 až 500 zaměstnanci. Někteří uživatelé ale měli i více než 2000 zaměstanců.
Systém Personalistika 5P je průběžně aktualizován podle změn zákonů, vyhlášek a nařízení. Je také doplňován novými funkcemi podle přání zákazníků.
Následující mapka ukazuje sídla firem, které zakoupily systém Personalistika 5P. V řadě míst byl systém prodán několika firmám (například v Berouně, Děčíně, Chomutově, Karlových Varech, Praze, Ústí nad Labem a dalších místech).


Poslední aktualizace: 10.ledna 2010

© Patera 5P