Úvod do P5P
Popis systému Personalistika 5P
Ceník systému P5P a jeho modulů
Servis pro uživatele

Zpět na hlavní stránku
 

Cenová nabídka systému P5P

Ceny jsou platné od 1.1.2008 do odvolání.

     Cena základní verze systému (bez příplatkových modulů) je závislá na počtu kmenových zaměstnanců firmy a stanoví se podle následující tabulky, kde v prvním sloupci je počet zaměstnanců firmy, ve druhém sloupci je cena za jednouživatelskou verzi a v dalších sloupcích jsou ceny za síťovou verzi).

     Všechny ceny jsou koncové (nejsem plátce DPH).

Počet zaměstnanců Jednouživatelská verze Síťová pro 2-4 uživatele Síťová pro více uživatelů
do 50 5 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč
51 až 100 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč
101 až 300 11 000 Kč 16 500 Kč 22 000 Kč
301 až 500 12 000 Kč 18 000 Kč 24 000 Kč
501 až 700 13 000 Kč 19 500 Kč 26 000 Kč
701 až 1000 14 000 Kč 21 000 Kč 28 000 Kč
1001 až 1300 15 000 Kč 22 500 Kč 30 000 Kč
1301 až 1600 16 000 Kč 24 000 Kč 32 000 Kč
1601 až 2000 17 000 Kč 25 500 Kč 34 000 Kč
2001 až 2500 18 000 Kč 27 000 Kč 36 000 Kč
každých dalších 500 + 1 000 Kč + 1 500 Kč + 2 000 Kč

     Uvedené ceny platí při instalaci na jediném počítači v organizaci (u síťové verze na jednom serveru). Pokud požaduje zákazník více instalací, jsou na další instalace poskytovány slevy 25 až 75 %.

     Pro školy a zdravotnictví lze sjednat induviduální slevy.

     V ceně programu je nainstalování systému Personalistika na jeden počítač a základní zaškolení obsluhy. Lze objednat i další instalace a školení (v ceně 400 Kč za hodinu práce).

Příplatkové moduly systému Personalistika "5P"

     Následující tabulka uvádí cenu příplatkových modulů, které lze dokoupit k základní verzi. Cena se počítá procentem z ceny základní verze systému (jednouživatelské nebo síťové podle předchozí tabulky).

Příplatkový modul Příplatek k základní ceně
Evidence více firem jediným programem 50 %
Pracovní neschopnosti 20 %
Absence 30 %
Lékařské prohlídky 25 %
Pracovní úrazy (BOZP) 15 %
Režijní jízdenky 15 %
Příplatky k penzijnímu připojištění 15 %
Vedlejší činnosti (PP, PČ aj.) 15 %
Uchazeči o zaměstnání 25 %
Školení 15 %
Vzdělávání (podle ISO a VDA) 35 %
Pracovní místa (podle ISO a VDA) 35 %
Praxe a PAM (tabulkové platy) 25 %
Evidence obecně prospěšných prací 15 %
Hlášení pro ČSSZ 2 500,- Kč

     Při současném zakoupení alespoň tří příplatkových modulů je možno dohodnout individuální slevu.

     Speciální nabídka: za dvojnásobek základní ceny programu lze objednat libovolný počet příplatkových modulů.

     Kromě uvedených cen se účtují případné cestovní náklady do místa instalace nebo školení obsluhy (8 Kč/km).

Další služby

     Update systému (nová verze, doporučeno provést 1x ročně nebo při změně předpisů) má cenu podle počtu a složitosti provedných změn a cena se obvykle pohybuje na hranici 10 až 20 % základní ceny systému, pokud používaná verze není o 18 měsíců stařší než aktuální verze. K ceně budou připočítány případné náklady na instalaci a cestovní náklady, pokud si instalaci neprovede zákazník sám.

     Lze objednat také naplnění daty z jiného systému nebo individuální úpravu systému. Cena se pak stanoví dohodou podle objemu a složitosti práce.© Patera 5P