Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny od roku 2010.

  Verze 16.10 z listopadu 2010 má upravené nastavení zabudované-
  ho šetřiče obrazovky, který se teď dá úplně vypnout. Dále byla
  rozšířena položka osobního hodnocení v pomocné tabulce platů
  (pro mzdové zařazení, nastavené na E a F).

  Verze 16.20 z března 2011 má změněné názvy klasifikace zaměst-
  nání. Místo dosavadního označení KZAM je zavedeno nově ISCO.
  Nový číselník CZ-ISCO je uveřejněn na stránkách Českého sta-
  tistického úřadu (www.czso.cz). Protože některé činnosti jsou
  nově rozděleny, je třeba kódy funkcí v číselníku ISCO opravit
  ručně. Pak je možno spustit automatické přečíslování v nabídce
  (Další čimmosti - Specifické činnosti - Oprava Čísel ISCO). Do
  této opravy bylo přidáno také přečíslování v modulu pracovních
  míst, pokud je nainstalován.

  Verze 16.30 z prosince 2011 má nový výpočet nároků na odchod
  do důchodu (malá důchodová reforma, platnost od 30.9.2011).
  Dále byly změněny některé sestavy a formuláře, převážně pro
  příplatkový modul vzdělávání.