Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2009.

  Verze 15.60 z ledna 2009 má zcela přepracovaný modul hlášení
  zaměstnanců na ČSSZ. Nový formulář "ONZ" (ohlášení nástupu za-
  městnance) nahradil od 1.ledna 2009 starší přihlášky/odhlášky
  (P/O, platil od roku 2005 do roku 2008). V souvislosti s touto
  změnou byla upravena "Změna obsahu položky", která nyní umož-
  ňuje překódování zdravotních pojišťoven i v poznámkách bez
  nutnosti zadat "změnu pojišťovny". Byla opravena chyba v modu-
  lu "Absence", která se projevila při rušení kalendářů v síťové
  verzi programu. Modul "Absence" (Nepřítomnosti) byl doplněn o
  ukládání historie nároků na dovolenou z minulých let, přehled
  dovolených tak bude možno sledovat také za již uzavřené roky.

  Verze 15.70 z května 2009 má několik změn v modulu "Absence",
  tyto změny si vyžádal jeden z uživatelů uvedeného modulu.

  Verze 15.80 z července 2009 má drobné změny v modulu vzdělává-
  ní zaměstnanců. Ve výběru "Vzdělávací akce a náklady" byla do
  nabídky přidána volba "Obrátit řazení", která seřadí akce od
  nejnovějších po nejstarší a naopak. Ve všech výběrech vzdělá-
  vacích akcí byl dolpněn skok na první a poslední akci pomocí
  kláves Home a End.
  Do "Kartotéky" byla doplněna kontrola zadaného dne ukončení
  pracovního poměru.

  Verze 15.90 ze srpna 2009 má doplněnu volbu uložení souboru
  "Hromadné oznámení zaměstnavatele" pro VZP na pevný disk (HD).
  Takto uložený soubor lze odeslat elektronicky do VZP a není
  třeba jej nahrávat na disketu.

  Verze 16.00 z prosince 2009 má zaveden nový výpočet nároku na
  starobní důchod, platný od 1.1.2010.