Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2008.

  Verze 15.30 z ledna 2008 má upraven standardní zápočtový list.
  Byla doplněna věta o ukončení pracovního poměru. Pokud se po-
  užívá alternativní formulář, změnu je třeba provést ručně.

  Verze 15.35 z května 2008 má umožněno zadávat jen počet dětí a
  přitom nezadávat jejich jména a další údaje. Potlačení zadává-
  ní údajů o dětech se volí v "Nastavení základních parametrů
  1. část", v položce "RČ rod.prísluš.,děti", do které je třeba
  zadat nový kód "N". Druhou změnou je přidání kontroly změny
  provozu (střediska) do změny funkce - zde nelze provoz měnit,
  mění se vždy jen "Změnou provozu".

  Verze 15.40 ze srpna 2008 má nově v modulu vzdělávání přidáno
  ukládání formuláře s hodnocením zaměstnance. Uložený formulář
  je možno zpětně vyvolat a upravit nebo doplnit.

  Verze 15.50 ze září 2008 umožňuje v kartotéce sledovat dohody
  o pracovní činnosti a o provedení práce. Zadávají se pomocí
  kódů B a C v druhu pracovní činnosti, smlouvy "B" se hlásí do
  zdravotních pojišťoven, smlouvy C ne. Sestavy "H" byly dopněny
  o přehledy dohod o PČ a PP. Instalací této verze (a také dal-
  ších následujících verzí) se automaticky přepíší kódy B a C
  v číselníku druhu pracovní činnosti. Výběr zaměstnanců do ses-
  tav nově abceptuje kód "C" stejně jako "B". Do sestav "Y" a do
  nových sestav "H" se vybírají zaměstanci bez ohledu na nasta-
  vení tisku jen kmenových nebo všech včetně dohod. V modulu
  pracovních míst byl upraven formulář "Popis pracovního místa"
  a byla doplněna možnost přesunu vybraného místa do archivu.
  Dosud bylo možno do archivu procovních míst přesouvat jen celý
  provoz.