Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2007.

  Verze 15.00 z ledna 2007 byla upravena podle nového zákonníku
  práce, platného od 1.1.2007. Byl změněn číselník paragrafů vý-
  stupu, některé formuláře a sestava se statistikou výstupů.

  Verze 15.10 z dubna 2007 obsahuje drobné změny v příplatkových
  modulech. Tyto úpravy uživatel nepostřehne.

  Verze 15.20 ze srpna 2007 má přidány dvě nové sestavy. Do ses-
  tav "O" byly přidány celkové přehledy životních a pracovních
  výročí a nároků na důchod.