Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2006.

  Verze 14.30 z února 2006 má opravenou sestavu s historií zamě-
  stnanců ve zdravotních pojišťovnách (Zdravotní pojištění, Po-
  jišťovny celkově/po provozech). Nyní ukazuje také historii již
  odešlých zaměstnanců, dosud zobrazovala pouze zaměstnance,
  kteří jsou ještě ve firmě.

  Verze 14.35 z dubna 2006 má opravu v modulu Lékařských prohlí-
  dek. Při tvorbě sestavy nešla převzít vybraná profese z čísel-
  níku.

  Verze 14.40 z června 2006 má drobné změny v ovládání evidence
  více firem. Došlo k úpravě hlášení změn na ČSSZ, nyní se při
  změně údajů v kartotéce program ptá, zda je třeba provedenou
  změnu hlásit (dosud hlásil automaticky všechny změny).