Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2004.

  Verze 12.60 z ledna 2004 umožňuje nový výpočet nároku na sta-
  robní důchod, platný od 1.1.2004. Při instalaci nové verze se
  provede přepočet automaticky, lze jej vyvolat také ručně při
  změně patřičné volby v nastavení základních parametrů. Zůsta-
  la zachována i volba původních nároků, kterou je možno použít
  v případě potřeby po změně příslušného parametru.

  Verze 12.65 z prosince 2004 má řadu změn v příplatkových mo-
  dulech:
  V modulu lékařských prohlídek byl upraven formulář lékařských
  prohlídek.
  Do modulu "Praxe a PAM" byly doplněny další tabulky mzdových
  tarifů a údaj o použité stupnici pro jednotlivé zaměstnance.
  Nově lze používat až pět rozdílných tarifních stupnic.
  Do modulu pracovních míst byl doplněn volitelný údaj klasifi-
  kace lékařských prohlídek a došlo ke změně formuláře "Popis
  pracovního místa". Došlo také k doplnění práv uživatelů pro
  síťovou verzi - byl přidán uživatel s možností změny popisu
  pracovních míst bez možnosti tisku.