Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2003.

  Verze 12.25 z ledna 2003 má upraven modul sledování nemocí
  a úrazů. Do zadávání a prohlížení byla doplměma automaticky
  se dolpňující délka nepřítomnosti v kalendářních dnech. Byly
  dolpněny a přepracovány sestavy tohoto modulu. Nové sestavy
  po provozech, do kontrolních výpisů byla doplněna délka ne-
  přítomnosti a v přehledech podle typu bylo doplněno podrob-
  nější členění.

  Verze 12.30 z února 2003 má upraveny moduly vzdělávání a pra-
  covní místa. Byla přidána nová verze formuláře "Zaškolovací
  plán" a došlo k úpravě formuláře "Popis pracovního místa".
  Pojem "vlastnosti" byl v celém modulu pracovních míst změněn
  na "znalosti". Změny byly provedeny podle nových norem ISO.

  Verze 12.35 z března 2003 má upravený modul nemocí a úrazů.
  Byla doplněna nová sestava s přehledem nově hlášených případů
  a délky neschopnosti po provozech.

  Verze 12.4O z května 2003 má úpravy v sestavách s historií,
  byly provedeny úpravy v mimoevidenčních zařazeních. Dosavadní
  sestavy někdy vykazovaly během mimoevidence jiné středisko.
  V modulu pracovní místa bylo usnadněno přidávání nových míst
  o možnost přímého převzetí dalších ůdajů z již vytvořených
  míst bez opětovného hledání místa (dříve se místo hledalo
  dvěma nezáviskými kroky, nyní jen jedním). Další změnou je
  možnost přidání nabídky "Vyhledání místa" do všech činností
  s jeho popisem (dosud bylo pouze pro prohlížení a opravu).
  V modulu "Nemoci a úrazy" bylo upraveno přebírání dat z jiné
  agendy (přebírání dat dosud používá jen jeden uživatel).

  Verze 12.45 z června 2003 má v modulu Pracovní místa doplněn
  popis pracovního místa o požadovaný a skutečný obor vzdělání.
  Požadovaný obor se zadává v dalším popisu pracovního místa
  jako nová položka. Tento údaj byl přidán také do archivu
  pracovních míst. Skutečný obor se přebírá automaticky z kar-
  totéky.

  Verze 12.50 z července 2003 má nově upraven modul Vzdělávání
  zaměstnanců. V Servisních činnostech umožňuje při změně druhu
  (kódu) vzdělávání zadat duplicitní kód. Tuto možnost lze
  použít pro sloučení několika druhů vzdělání (školení) do
  jednoho. Uživatel je na duplicitu upozorněn a musí ji
  povolit.
  V modulu nemocí a úrazů je nově možno zpracovat kontrolní vý-
  pis podle druhu nemoci nebo úrazu.

  Verze 12.55 ze září 2003 umožňuje vyvolání ASCII-tabulky pro
  zadávání speciálních znaků. Po stisku ATL+A se vyvolá tabulka
  znaků, ze které je možno převzít libovolný znak. Po stisku
  ALT+R se vyvolá možnost zadání speciálních znaků pro tvorbu
  rámečků.