Změny systému PERSONALISTIKA >5P<
    ===================================

  V tomto přehledu jsou uvedeny změny programu PERSONALISTIKA,
  které byly provedeny v roce 2002.

  Verze 11.95 z ledna 2002 má drobné úpravy v tisku sestav a
  formulářů. Jedná se o možnost tisku po stránkách také u del-
  ších formulářů v příplatkových modulech a úpravu tisku sestav
  s vybranými zaměstnanci a historií pracovního zařazení. Došlo
  také k úpravě sestavy fyzických stavů po kategoriích, byla
  zrušena přebytečná desetinná místa.
  U všech tiskových výstupů byl zvýšen počet možných kopií z 9
  na 99.
  Do modulu vzdělávání byl doplněn formulář "Proškolení zamě-
  stnance při nástupu do pracovního poměru".
  Byla upravena možnost podélného tisku (landscape) karty zamě-
  stnance na laserových a inkoustových tiskárnách. Nyní lze za-
  dat levý okraj pro tento způsob tisku (v nastavení tiskárny).

  Verze 12.00 z března 2002 má doplněno několik sestav do modu-
  lu Praxe a PAM. Tyto sestavy jsou v části PAM a obsahují
  maximální stupeň ve třídě.
  Do standardních sestav (pod písmenem B) byly přidány sestavy
  členěné po funkcích a KZAM. Tyto sestavy zjišťují počty
  zaměstnanců v jednotlivých funkcích a ve skupinách KZAM
  (podle prvního znaku KZAM).
  Dále byly do modulu vzdělávání zaměstnanců přidány sestavy
  s celkovými cenami vzdělávacích akcí po agenturách v zadaném
  období se součty cen. Také byly doplněny přehledy nabízených
  i uskutečněných akcí (v jedné sestavě, dosud pouze odděleně)
  podle vzdělávacích agentur.
  V modulu vzdělávání byly přepracovány přehledy jednotlivých
  akcí. Nyní je možno tisknout kromě celkových přehledů také
  pouze akce zadaných typů.

  Verze 12.05 z května 2002 má upravenou sestavu "Koncové stavy
  zaměstnanců po provozech", kde se nově vypisují názvy středi-
  sek (provozů). Pouze pokud je počet používaných kategorií
  vyšší a názvy by se do sestavy nevešly, použije se původní
  vzor sestavy bez názvů středisek.
  V modulu Uchazeči o zaměstnání je nyní možno potlačit zadává-
  ní rodných čísel uchazečů. Nastavení se provádí nově přidaným
  parametrem v Nastavení základních parametrů (2. část). Při
  potlačených rodných číslech se zadává pouze den narození,
  nezobrazují se ani dříve zadaná rodná čísla a v nově uprave-
  ných přidaných sestavách je místo rodných čísel uvedeno datum
  narození. Rodné číslo je pak třeba doplnit při případném
  nástupu uchazeče při převzetí jeho dat do kartotéky.

  Verze 12.10 ze září 2002 má v programu a formulářích uvedena
  nová telefonní čísla (nové spojení na autora systému po celo-
  státním přečíslování).

  Verze 12.15 z listopadu 2002 má v programu a formulářích nové
  telefonní číslo pro fax a záznamník (místo 474 683718 platí
  nové číslo 474 680360). Důvodem změny bylo přepojení telefonu
  na linku ISDN.

  Verze 12.20 z prosince 2002 odstraňuje nahodilé chyby v tisku
  formulářů pracovních míst a tisku archivu. Tyto chyby se vys-
  kytovaly pouze při určitém nastavení základních parametrů
  programu.