Miniverze systému Personalistika "5P"


Zde si můžete stáhnout miniverzi systému Personalistika "5P". Systém je zkomprimován v samorozbalovacím archívu, který je chráněn heslem. Pokud jej chcete vyzkoušet je třeba se zaregistrovat, nejlépe e-mailem.

Potřebné registrační údaje: název firmy, adresa, telefon, kontaktní osoba a e-mailová adresa. Po zaregistrování vám bude poskytnuto heslo (na uvedený e-mail), které vám umožní nainstalovat systém P5P.

Registrovanou miniverzi můžete používat bezplatně libovolně dlouhou dobu. Maximální počet evidovatelných zaměstnanců je 10 a systém má některá omezení (nelze zálohovat data, vytvářet vlastní formuláře a sestavy atd.). Po instalaci je dostupná podrobná nápověda a popis celého systému včetně všech modulů.

Demoverze byla vytvořena v roce 2000 a od té doby nebyla aktualizována, neobsahuje proto změny provedené v systému za několik posledních let.

Stažení instalačního souboru (velikost 2,55 MB).