zpět na úvod

Vaše digitální fotografie nahrajeme na CD nebo DVD a doplníme prohlížecím programem v češtině. Na přání lze vytvořit i samospustitelné CD. Data je možno nahrát z většiny běžně používaných paměťových karet.

fotky na disk

© Patera 5P