zpět na úvod

Nabízíme automobilovou encyklopedii Auta 5P na DVD. Komplexně zpracovaný přehled známých i zapomenutých automobilových výrobců od osmnáctého století po dnešek. Desetitisíce vozů více než 1200 značek, jejich fotografie a technické popisy, historie a loga jednotlivých výrobců. Podrobný popis naleznete na stránkách AUTA 5P.
Je možné také objednat další DVD s originály digitálních fotografií použitých na stránkách uvedené encyklopedie. Jedná se o snímky pořízené autorem encyklopedie a jinde dosud neuveřejněné.
Ukázka části jedné z několika tisíc stránek automobilové encyklopedie:

AUTA 5P
AUTA 5P

© Patera 5P