auta5p.eu (russian)  
Auta 5P  
AUTOKATALOG catalog  
nic
logo

HAIMA (PRC, 1991 ...)

Models:

Haima 3, Year:2008  Haima 3
 Year: 2008, Doors: 4, Places: 5, R4, 1839 cm³, 90 kW/122 HP, 190 km/h
Haima H11, Year:2008  Haima H11
 Year: 2008, Doors: 5, Places: 5, R4, 1839 cm³, 90 kW/122 HP, 190 km/h
Haima Freema, Year:2009  Haima Freema
 Year: 2009, Doors: 5, Places: 5, R4, 1839 cm³, 90 kW/122 HP, 185 km/h


  © AUTA 5P (Mark ID 0562) up