auta5p.eu (Deutsch)  
Auta 5P  
AUTOKATALOG catalog  
nic


HOPESTAR (J, 1959 - 1968)

Models:

Hopestar SM, Year:1960  Hopestar SM
 Year: 1960, Doors: 2, Places: 2, R2, 356 cm³, ? kW/? HP, ? km/h
HopeStar Unicar OT, Year:1961  HopeStar Unicar OT
 Year: 1961, Doors: 2, Places: 2, R2, 356 cm³, ? kW/? HP, ? km/h
HopeStar ON360, Year:1968  HopeStar ON360
 Year: 1968, Doors: 0, Places: 2, R2, 359 cm³, 15 kW/21 HP, 70 km/h


  © AUTA 5P (Mark ID 0604) up