auta5p.eu (Francais)  
Auta 5P  
AUTOKATALOG prev start next  
nic
logo

SUZUKI (J, 1967 ...)

Models (2. part):

Suzuki Alto, Year:1985  Suzuki Alto
 Year: 1985, Doors: 3, Places: 4, R3, 796 cm³, 29 kW/40 HP, 133 km/h
Suzuki Alto GL, Year:1989  Suzuki Alto GL
 Year: 1989, Doors: 3, Places: 4, R3, 796 cm³, 29 kW/40 HP, 133 km/h
Suzuki Alto, Year:1996  Suzuki Alto
 Year: 1996, Doors: 5, Places: 4, R4, 993 cm³, 40 kW/54 HP, 150 km/h
Suzuki Alto, Year:1997  Suzuki Alto
 Year: 1997, Doors: 3, Places: 5, R4, 993 cm³, 39 kW/53 HP, 150 km/h
Suzuki Alto GL, Year:1998  Suzuki Alto GL
 Year: 1998, Doors: 3, Places: 4, R4, 993 cm³, 40 kW/54 HP, 150 km/h
Suzuki Alto 1.1, Year:2003  Suzuki Alto 1.1
 Year: 2003, Doors: 5, Places: 4, R4, 1061 cm³, 46 kW/63 HP, 155 km/h
Suzuki Alto 1.1, Year:2004  Suzuki Alto 1.1
 Year: 2004, Doors: 5, Places: 4, R4, 1061 cm³, 46 kW/63 HP, 155 km/h
Suzuki Alto 1.1, Year:2005  Suzuki Alto 1.1
 Year: 2005, Doors: 5, Places: 4, R4, 1061 cm³, 46 kW/63 HP, 155 km/h
Suzuki Alto 1.0, Year:2009  Suzuki Alto 1.0
 Year: 2009, Doors: 5, Places: 4, R3, 996 cm³, 50 kW/68 HP, 155 km/h
Suzuki Alto 1.0, Year:2010  Suzuki Alto 1.0
 Year: 2010, Doors: 5, Places: 4, R3, 996 cm³, 50 kW/68 HP, 155 km/h
Suzuki Alto 1.0, Year:2011  Suzuki Alto 1.0
 Year: 2011, Doors: 5, Places: 4, R3, 996 cm³, 50 kW/68 HP, 155 km/h
Suzuki Alto 1.0 Automatic, Year:2012  Suzuki Alto 1.0 Automatic
 Year: 2012, Doors: 5, Places: 4, R3, 996 cm³, 50 kW/68 HP, 150 km/h
Suzuki Alto 1.0 Sergio Cellano, Year:2014  Suzuki Alto 1.0 Sergio Cellano
 Year: 2014, Doors: 5, Places: 4, R3, 996 cm³, 50 kW/68 HP, 155 km/h
Suzuki Celerio 1.0, Year:2014  Suzuki Celerio 1.0
 Year: 2014, Doors: 5, Places: 4, R3, 998 cm³, 50 kW/68 HP, 155 km/h
Suzuki Celerio 1.0 AT, Year:2014  Suzuki Celerio 1.0 AT
 Year: 2014, Doors: 5, Places: 4, R3, 998 cm³, 50 kW/68 HP, 150 km/h
Suzuki Lapin, Year:2002  Suzuki Lapin
 Year: 2002, Doors: 5, Places: 4, R3, 658 cm³, 40 kW/54 HP, ? km/h
Suzuki Splash 1.0, Year:2008  Suzuki Splash 1.0
 Year: 2008, Doors: 5, Places: 5, R3, 997 cm³, 48 kW/65 HP, 160 km/h
Suzuki Splash 1.0, Year:2008  Suzuki Splash 1.0
 Year: 2008, Doors: 5, Places: 5, R3, 997 cm³, 48 kW/65 HP, 160 km/h
Suzuki Splash 1.0, Year:2011  Suzuki Splash 1.0
 Year: 2011, Doors: 5, Places: 5, R3, 996 cm³, 48 kW/65 HP, 160 km/h
Suzuki Splash 1.2, Year:2009  Suzuki Splash 1.2
 Year: 2009, Doors: 5, Places: 5, R4, 1242 cm³, 63 kW/86 HP, 175 km/h
Suzuki Splash 1.2, Year:2010  Suzuki Splash 1.2
 Year: 2010, Doors: 5, Places: 5, R4, 1242 cm³, 63 kW/86 HP, 175 km/h
Suzuki Splash 1.2 AT, Year:2009  Suzuki Splash 1.2 AT
 Year: 2009, Doors: 5, Places: 5, R4, 1242 cm³, 63 kW/86 HP, 170 km/h
Suzuki Splash 1.3 DDiS, Year:2008  Suzuki Splash 1.3 DDiS
 Year: 2008, Doors: 5, Places: 5, R4, 1248 cm³, 55 kW/75 HP, 165 km/h

logo

  © AUTA 5P (Mark ID 1174) up