auta5p.eu (Francais)  
Auta 5P  
AUTOKATALOG catalog  
nic
logo

SAMAND (IR, 2000 ...)

Models:

Samand LX, Year:2005  Samand LX
 Year: 2005, Doors: 4, Places: 5, R4, 1761 cm³, 74 kW/100 HP, 185 km/h
Samand LX, Year:2006  Samand LX
 Year: 2006, Doors: 4, Places: 5, R4, 1761 cm³, 74 kW/100 HP, 185 km/h
Samand Sarir, Year:2006  Samand Sarir
 Year: 2006, Doors: 4, Places: 5, R4, 1761 cm³, 74 kW/100 HP, 185 km/h
Samand Coupé, Year:2003  Samand Coupé
 Year: 2003, Doors: 2, Places: 4, R4, 1761 cm³, 74 kW/100 HP, 190 km/h

logo

  © AUTA 5P (Mark ID 1079) up