auta5p.eu (English)  
Auta 5P  
AUTOKATALOG prev start next  
nic
logo

CHRYSLER (USA, 1924 ...)

Models (1. part):

Chrysler Six Phaeton, Year:1924  Chrysler Six Phaeton
 Year: 1924, Doors: 4, Places: 5, R6, 3303 cm³, 51 kW/69 HP, 113 km/h
Chrysler 58 Four Touring, Year:1925  Chrysler 58 Four Touring
 Year: 1925, Doors: 4, Places: 5, R4, 3044 cm³, 28 kW/38 HP, 95 km/h
Chrysler 58 Four Coach, Year:1926  Chrysler 58 Four Coach
 Year: 1926, Doors: 2, Places: 5, R4, 3044 cm³, 28 kW/38 HP, 95 km/h
Chrysler 58 Four Roadster, Year:1926  Chrysler 58 Four Roadster
 Year: 1926, Doors: 2, Places: 2, R4, 3044 cm³, 28 kW/38 HP, 95 km/h
Chrysler 72 Roadster, Year:1928  Chrysler 72 Roadster
 Year: 1928, Doors: 2, Places: 2+2, R6, 4079 cm³, 55 kW/75 HP, 120 km/h
Chrysler 75 Roadster, Year:1929  Chrysler 75 Roadster
 Year: 1929, Doors: 2, Places: 2+2, R6, 4079 cm³, 55 kW/75 HP, 120 km/h
Chrysler 1390 Six 13 CV, Year:1930  Chrysler 1390 Six 13 CV
 Year: 1930, Doors: 4, Places: 5, R6, 3205 cm³, 46 kW/62 HP, 110 km/h
Chrysler Six, Year:1930  Chrysler Six
 Year: 1930, Doors: 4, Places: 5, R6, 4398 cm³, 68 kW/93 HP, 130 km/h
Chrysler Six CI Sedan, Year:1932  Chrysler Six CI Sedan
 Year: 1932, Doors: 4, Places: 5, R6, 3669 cm³, 60 kW/82 HP, 130 km/h
Chrysler Six CI Rumble Seat Coupe, Year:1932  Chrysler Six CI Rumble Seat Coupe
 Year: 1932, Doors: 2, Places: 2+2, R6, 3669 cm³, 60 kW/82 HP, 130 km/h
Chrysler Airflow LeBaron, Year:1934  Chrysler Airflow LeBaron
 Year: 1934, Doors: 4, Places: 6, R8, 4893 cm³, 90 kW/122 HP, 145 km/h
Chrysler Airflow 8, Year:1935  Chrysler Airflow 8
 Year: 1935, Doors: 4, Places: 6, R8, 5301 cm³, 85 kW/115 HP, 145 km/h
Chrysler 8, Year:1937  Chrysler 8
 Year: 1937, Doors: 4, Places: 6, , ? cm³, ? kW/? HP, ? km/h
Chrysler Thunderbolt, Year:1941  Chrysler Thunderbolt
 Year: 1941, Doors: 2, Places: 2, R8, 5301 cm³, 103 kW/140 HP, 160 km/h
Chrysler Newport Phaeton, Year:1940  Chrysler Newport Phaeton
 Year: 1940, Doors: 4, Places: 6, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 150 km/h
Chrysler Windsor Sedan, Year:1947  Chrysler Windsor Sedan
 Year: 1947, Doors: 4, Places: 6, R6, 4106 cm³, 84 kW/114 HP, 145 km/h
Chrysler New Yorker Sedan, Year:1947  Chrysler New Yorker Sedan
 Year: 1947, Doors: 4, Places: 6, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 150 km/h
Chrysler New Yorker Coupe, Year:1947  Chrysler New Yorker Coupe
 Year: 1947, Doors: 2, Places: 3, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 150 km/h
Chrysler Windsor Limousine, Year:1948  Chrysler Windsor Limousine
 Year: 1948, Doors: 4, Places: 7, R6, 4106 cm³, 84 kW/114 HP, 135 km/h
Chrysler Windsor Convertible, Year:1948  Chrysler Windsor Convertible
 Year: 1948, Doors: 2, Places: 5, R6, 4106 cm³, 84 kW/114 HP, 145 km/h
Chrysler New Yorker Convertible, Year:1948  Chrysler New Yorker Convertible
 Year: 1948, Doors: 2, Places: 5, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 150 km/h
Chrysler Town & Country Convertible, Year:1948  Chrysler Town & Country Convertible
 Year: 1948, Doors: 2, Places: 5, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 150 km/h
Chrysler Crown Imperial Limousine, Year:1948  Chrysler Crown Imperial Limousine
 Year: 1948, Doors: 4, Places: 8, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 145 km/h
Chrysler Royal Sedan, Year:1949  Chrysler Royal Sedan
 Year: 1949, Doors: 4, Places: 6, R6, 4106 cm³, 85 kW/116 HP, 135 km/h
Chrysler New Yorker Convertible, Year:1949  Chrysler New Yorker Convertible
 Year: 1949, Doors: 2, Places: 5, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 145 km/h
Chrysler Crown Imperial Sedan, Year:1949  Chrysler Crown Imperial Sedan
 Year: 1949, Doors: 4, Places: 8, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 140 km/h
Chrysler Imperial, Year:1950  Chrysler Imperial
 Year: 1950, Doors: 4, Places: 6, R8, 5301 cm³, 99 kW/135 HP, 140 km/h
Chrysler Imperial, Year:1950  Chrysler Imperial
 Year: 1950, Doors: 4, Places: 5, R8, 5302 cm³, 99 kW/135 HP, 160 km/h
Chrysler Windsor, Year:1952  Chrysler Windsor
 Year: 1952, Doors: 2, Places: 6, R6, 4334 cm³, 88 kW/119 HP, 150 km/h
Chrysler New Yorker Town and Country Wagon, Year:1953  Chrysler New Yorker Town and Country Wagon
 Year: 1953, Doors: 5, Places: 6, V8, 5425 cm³, 134 kW/182 HP, 155 km/h
Chrysler Imperial, Year:1953  Chrysler Imperial
 Year: 1953, Doors: 4, Places: 6, V8, 5425 cm³, 132 kW/180 HP, 160 km/h
Chrysler Ghia Special, Year:1953  Chrysler Ghia Special
 Year: 1953, Doors: 2, Places: 4, V8, 5425 cm³, 132 kW/180 HP, 180 km/h
Chrysler New Yorker De Luxe Convertible, Year:1954  Chrysler New Yorker De Luxe Convertible
 Year: 1954, Doors: 2, Places: 6, V8, 5425 cm³, 175 kW/238 HP, 170 km/h
Chrysler New Yorker De Luxe Convertible, Year:1955  Chrysler New Yorker De Luxe Convertible
 Year: 1955, Doors: 2, Places: 6, V8, 5425 cm³, 187 kW/254 HP, 175 km/h
Chrysler Imperial V8 33 CV, Year:1956  Chrysler Imperial V8 33 CV
 Year: 1956, Doors: 4, Places: 6, V8, 5801 cm³, 206 kW/280 HP, 170 km/h
Chrysler New Yorker, Year:1957  Chrysler New Yorker
 Year: 1957, Doors: 4, Places: 6, V8, 6424 cm³, 239 kW/325 HP, 185 km/h
Chrysler 300 F, Year:1960  Chrysler 300 F
 Year: 1960, Doors: 2, Places: 5, V8, 6768 cm³, 276 kW/375 HP, 225 km/h
Chrysler Imperial Crown Southampton, Year:1961  Chrysler Imperial Crown Southampton
 Year: 1961, Doors: 2, Places: 4, V8, 6768 cm³, 257 kW/350 HP, 180 km/h
Chrysler 300 G Convertible 400 HP, Year:1961  Chrysler 300 G Convertible 400 HP
 Year: 1961, Doors: 2, Places: 4, V8, 6769 cm³, 298 kW/405 HP, 220 km/h
Chrysler New Yorker, Year:1963  Chrysler New Yorker
 Year: 1963, Doors: 4, Places: 6, V8, 6768 cm³, 254 kW/345 HP, 190 km/h
Chrysler 300 Sport Convertible 305, Year:1963  Chrysler 300 Sport Convertible 305
 Year: 1963, Doors: 2, Places: 6, V8, 6275 cm³, 227 kW/309 HP, 190 km/h
Chrysler 300, Year:1965  Chrysler 300
 Year: 1965, Doors: 2, Places: 5, V8, 6276 cm³, 232 kW/315 HP, 190 km/h
Chrysler 300 L, Year:1965  Chrysler 300 L
 Year: 1965, Doors: 2, Places: 5, V8, 6768 cm³, 265 kW/360 HP, 210 km/h
Chrysler Imperial Crown, Year:1965  Chrysler Imperial Crown
 Year: 1965, Doors: 2, Places: 5, V8, 6768 cm³, 250 kW/340 HP, 200 km/h
Chrysler 300, Year:1966  Chrysler 300
 Year: 1966, Doors: 2, Places: 5, V8, 7210 cm³, 268 kW/365 HP, 210 km/h
Chrysler Newport Convertible, Year:1966  Chrysler Newport Convertible
 Year: 1966, Doors: 2, Places: 5, V8, 6276 cm³, 199 kW/270 HP, 190 km/h
Chrysler Newport Convertible, Year:1966  Chrysler Newport Convertible
 Year: 1966, Doors: 2, Places: 5, V8, 7210 cm³, 268 kW/365 HP, 200 km/h
Chrysler Town&Country, Year:1966  Chrysler Town&Country
 Year: 1966, Doors: 5, Places: 8, V8, 7216 cm³, 268 kW/365 HP, 210 km/h
Chrysler 300 Convertible, Year:1968  Chrysler 300 Convertible
 Year: 1968, Doors: 2, Places: 5, V8, 7206 cm³, 261 kW/355 HP, 205 km/h
Chrysler Imperial Crown, Year:1969  Chrysler Imperial Crown
 Year: 1969, Doors: 4, Places: 5, V8, 7206 cm³, 261 kW/355 HP, 200 km/h
Chrysler New Yorker, Year:1970  Chrysler New Yorker
 Year: 1970, Doors: 2, Places: 6, V8, 7210 cm³, 256 kW/350 HP, 200 km/h
Chrysler Town & Country Wagon, Year:1970  Chrysler Town & Country Wagon
 Year: 1970, Doors: 5, Places: 6-9, V8, 6277 cm³, 246 kW/335 HP, 195 km/h
Chrysler Cordoba 300, Year:1979  Chrysler Cordoba 300
 Year: 1979, Doors: 2, Places: 4, V8, 5898 cm³, 146 kW/198 HP, 190 km/h
Chrysler ES Turbo, Year:1988  Chrysler ES Turbo
 Year: 1988, Doors: 3, Places: 5, R4, 2213 cm³, 109 kW/148 HP, 195 km/h
Chrysler ES 2.5 Turbo, Year:1989  Chrysler ES 2.5 Turbo
 Year: 1989, Doors: 3, Places: 4, R4, 2501 cm³, 112 kW/152 HP, 215 km/h
Chrysler Le Baron GTS Turbo EFI, Year:1988  Chrysler Le Baron GTS Turbo EFI
 Year: 1988, Doors: 5, Places: 5, R4, 2213 cm³, 109 kW/148 HP, 193 km/h
Chrysler Le Baron Convertible 2.2 Turbo, Year:1988  Chrysler Le Baron Convertible 2.2 Turbo
 Year: 1988, Doors: 2, Places: 4, R4, 2213 cm³, 109 kW/148 HP, 180 km/h
Chrysler Le Baron Convertible 3.0 V6, Year:1990  Chrysler Le Baron Convertible 3.0 V6
 Year: 1990, Doors: 2, Places: 4, V6, 2972 cm³, 105 kW/143 HP, 180 km/h
Chrysler Le Baron Cabrio 3.0 V6, Year:1990  Chrysler Le Baron Cabrio 3.0 V6
 Year: 1990, Doors: 2, Places: 4, V6, 2972 cm³, 104 kW/141 HP, 180 km/h
Chrysler Le Baron Convertible 2.5, Year:1991  Chrysler Le Baron Convertible 2.5
 Year: 1991, Doors: 2, Places: 4, R4, 2501 cm³, 74 kW/101 HP, 175 km/h
Chrysler Le Baron Convertible 3.0, Year:1993  Chrysler Le Baron Convertible 3.0
 Year: 1993, Doors: 2, Places: 4, V6, 2972 cm³, 100 kW/136 HP, 192 km/h

logo

  © AUTA 5P (Mark ID 0262) up